Статутний капітал: як сформувати та змінити відповідно до нового законодавства

В настоящей публикации рассматривается уставный капитал обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Порядок формирования и увеличения уставного капитала в центре внимания автора. Исследуются и другие вопросы, связанные с изменением размера уставного капитала и их регистрацией. Особое внимание уделяется порядку внесения вклада в уставный капитал нерезидентами Украины — участниками обществ в форме займов.

Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – найпопулярніша та достатньо проста для створення в Україні організаційно-правова форма юридичної особи. Вплив учасників на її діяльність, насамперед, залежить від їхніх вкладів у статутний капітал та співвідношення часток. В новому Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який набрав чинності з червня 2018 р., з’явилося багато новацій, які стосуються процедури формування та змін статутного капіталу (далі – СК) товариств з обмеженою відповідальністю.

Формування та збільшення статутного капіталу
Раніше всі засновники мали 1 рік, для того щоб внести свої частки до СК. Наразі цей термін скорочено до 6 місяців з дати державної реєстрації товариства. Лише після того як заявлений під час реєстрації СК був сформований в повному обсязі, учасники можуть ініціювати процедуру збільшення СК товариства. Збільшення СК Товариства, яке володіє часткою у власному СК, не допускається. Як можна збільшити СК? Для цього є два основні джерела: додаткові вклади учасників товариства та/або третіх осіб, а також нерозподілений прибуток товариства. В обох випадках рішення приймається загальними зборами учасників товариства. Однак є цікаве нововведення: якщо СК збільшується шляхом нерозподіленого прибутку товариства, то склад учасників та співвідношення розмірів їхніх часток не змінюються. Вони залишаються такими, як були до моменту збільшення (наприклад, 50/50 або 70/30). Що стосується додаткових вкладів учасників товариства та/або третіх осіб, тут ситуація більш складна та цікава. Відтепер додаткові вклади можуть робити як учасники товариства, так і треті особи. При цьому з’явилася можливість не змінювати пропорції учасників у разі збільшення СК шляхом додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб.

Як це працює?
За замовчуванням, учасники товариства мають переважне право на здійснення додаткових вкладів до СК пропорційно до їхньої частки в СК. Однак вони можуть від нього відмовитися. У такому випадку в протоколі загальних зборів учасників товариства фіксуються три ключові моменти: загальна сума збільшення СК, коефіцієнт співвідношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника товариства та запланований розмір СК. Орім того, затверджується, яким саме чином здійснюється збільшення (гроші чи майно) та строки, впродовж яких потрібно завершити збільшення СК (в новому Законі – не більше ніж 1 рік з дня прийняття
відповідного рішення). Якщо це майно, то потрібно провести його грошову оцінку та передати на баланс товариства. Після здійснення додаткових вкладів рішенням
загальних зборів затверджуються результати внесення додаткових коштів учасниками товариства та/або третіми особами, розмір часток учасників та їх номінальна вартість, враховуючи фактично внесені ними додаткові вклади, а також затверджується збільшений розмір СК товариства.

Гроші без частки
Одна з найцікавіших новел цього Закону полягає в тому, що у разі збільшення СК шляхом додаткових вкладів учасники можуть вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у СК. Таке нововведення може бути корисним у технологічних стартапах або у разі існування внутрішніх домовленостей між учасниками товариства. Коли одні з них інвестують гроші, а інші – ідеї або працю. Задля цього в законодавстві з’явився новий термін – «номінальна вартість». У разі збільшення СК шляхом додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або є меншою ніж вартість
додаткового вкладу такого учасника. Зміну пропорцій визначають загальні збори учасників. Саме для того щоб можна було зафіксувати фактичне збільшення номінальної вартості, загальні збори учасників товариства мають зафіксувати у протоколі коефіцієнти збільшення.

Чи може хтось інший стати учасником?
Так, це можливо після спливу строку, впродовж якого можна збільшити вклад наявних учасників або після їхньої відмови від переважного права. Відповідно до нового закону, цей строк становить 6 місяців. Як це працює? Наприклад, всі учасники товариства погодили збільшення СК. Однак у них немає вільних коштів. Тому вони можуть запросити стороннього інвестора, який проінвестує ТОВ, отримавши частку в СК. Такі інструменти потрібні у венчурних інвестиціях або стартапах, коли ключові засновники інвестують свої ідеї та працю, а фінансують їх інші особи.

Реєстрація змін
Процедура збільшення СК може тривати 1 рік. Проте в реєстрі всі зміни відбудуться вже після його реального збільшення. З учасником товариства або третьою особою може бути укладено Договір про внесення додаткового вкладу, в якому можуть бути прописані необхідні деталі. Якщо додаткові вклади не внесені у затверджені терміни, то договір вважається розірваним. Інше рішення – загальні збори можуть затвердити часткове внесення, виходячи з фактично внесеного додаткового вкладу.
Варто зазначити, що раніше процедура збільшення СК була достатньо жорсткою. Потрібно було затвердити внесення, а вже потім реєструвати зміни в реєстрі. Тепер
правила більш гнучкі.

Кредити стають часткою
Серед українських компаній, які мають іноземних засновників, достатньо популярною є така форма залучення інвестицій як позики материнських компаній. Всі розуміли, що таке фінансування залучається фактично безповоротно, але в балансі українських ТОВ вони враховувалися як позики, на які нараховуються відсотки. Це впливало на економічні результати товариств. Відверто кажучи, всі, хто залучав інвестиції за такою схемою, чекали на зміни в українському законодавстві, які дозволили б вносити до СК позики та кредити. Раніше це було заборонено, але новий Закон та зміни, внесені до чинного законодавства, дозволили подібну конвертацію. Цікавим є те, що зараз на практиці учасник-нерезидент може надавати українському ТОВ позики в іноземній валюті, які реєструються в Національному банку України (НБУ). Постановою НБУ №410 дозволено реструктуризацію заборгованості за позикою шляхом зарахування вимог за основною сумою такої позики як додаткового вкладу учасника-нерезидента до СК резидента під час його збільшення. Тобто положення закону тепер відповідають нормативам Нацбанку.

Зменшити: на старті та пізніше
Відтепер зменшити СК товариства можна фактично під час його створення. Це може відбутися за умови, якщо хтось з учасників товариства не сплатив свою частку за півроку, відведену на формування СК. Він має попередити інших учасників та отримати додаткові 30 днів. Однак якщо цього буде замало, то виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
• про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
• про зменшення СК товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
• про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру СК товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
• про ліквідацію товариства.
Якщо ТОВ вирішує зменшити СК під час своєї діяльності, то це відбувається за підсумками загальних зборів. На відміну від збільшення СК, зменшення номінальних часток учасників відбувається пропорційно. Важливо, що протягом 10 днів після прийняття такого рішення виконавчий орган (директор) має повідомити кредиторів, вимоги яких до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про зменшення СК. Кредитори впродовж 30 днів після отримання повідомлення можуть
звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення; дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором; укладення іншого договору з кредитором. Однак один з цих трьох варіантів має обирати саме товариство. Якщо товариство не виконає вимогу, то кредитор може звернутися до суду для дострокового виконання зобов’язань. Якщо кредитор в цей термін не звернеться, то вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання перед ним зобов’язань.

Автор: Анна ЗАКАМСЬКА

Источник: Юридична Газета. — 2018. — № 48. — С. 23.

You may also like