Директор оплачує Google для підприємства: як оподатковується виплачена компенсація?

Підприємство користується системою хмарних сервісів Google G Suite. Постачальником за рахунком є Google Ireland Limited. Рахунки в доларах. Щомісяця з особистої картки директора списуються кошти в рахунок оплати цієї пошти, які потім за наказом по підприємству йому компенсуються згідно з авансовим звітом. Які податкові наслідки має ця операція?

Директор оплачує Google для підприємства: як оподатковується виплачена компенсація?

З’ЯСУВАННЯ ВІДНОСИН ДИРЕКТОРА ТА ПІДПРИЄМСТВА

Для більш правильного розуміння податкових наслідків необхідно чітко визначитися, які саме відносини склалися між директором та підприємством. А це, виходячи із запитання, є не трудовими відносинами, а, швидше за все, цивільно-правовими. Трудовими вони не є, адже трудове законодавство жодним чином не зобов’язує найманого працівника оплачувати за свого роботодавця придбання товарів, робіт, послуг.

Такі відносини залежно від документів (які саме та як вони оформлені) можуть бути або відносинами за договором доручення, або відносинами за договором позики. І цей перелік договорів не є вичерпним.

Відповідно до ст. 1000 ЦКУ за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя. Згідно зі ст. 1007 ЦКУ довіритель зобов’язаний у тому числі відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення.

Тож якщо виходити з того, що директор уклав договір з Google Ireland Limited від імені та за рахунок свого підприємства, але при цьому оплату здійснював самостійно зі своєї картки, то вказані у запитанні відносини є схожими на відносини, що регулюються договором доручення. А оплата, яку здійснює директор, є витратами, пов’язаними з виконанням доручення.

Відповідно до ст. 1046 ЦКУ за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку саму суму грошових коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду та такої самої якості. Згідно зі ст. 1049 ЦКУ позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Тож якщо виходити з того, що директор «кредитує» своє підприємство шляхом оплати за нього послуг постачальника, то в такому разі здійснення такої оплати є наданням позики підприємству, яку потім підприємство повертає директору за авансовим звітом та відповідним наказом.

Але очевидно, що ані договору доручення, ані договору позики у зазначеному випадку укладено не було, тому виходитимемо з того, що компенсація директору витрачених коштів на оплату послуг компанії Google Ireland Limited є за своєю суттю, швидше за все, відшкодуванням витрат повіреного, про які йдеться у ст. 1007 ЦКУ. З цієї позиції і будуть надалі надані відповіді на запитання. У цьому разі виходитимемо з того, що оскільки повірений діє від імені довірителя, то отримувачем послуг компанії Google Ireland Limited є підприємство, за яке оплачує директор зі своєї картки. До речі, саме так у запитанні і зазначено.

Читайте также