Дистанційне проведення загальних зборів у 2020 році

16 апреля 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решением № 196 утвердила Временный порядок созыва и дистанционного проведения общего собрания акционеров и общего собрания участников корпоративного инвестиционного фонда (Временный порядок) с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

В настоящей публикации приводятся важнейшие положения, содержащиеся во Временном порядке и упомянутом решении. Например:

16 квітня 2020 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія) Рішенням № 196 затвердила Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (Тимчасовий порядок), для застосування відповідних правил до загальних зборів акціонерів (Збори) під час карантину, впровадженого з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (Карантин COVID-19).

Тимчасовий порядок встановлює наступні важливі новели щодо скликання та проведення Зборів у акціонерних товариствах (АТ):

– річні Збори за результатами 2019-го фінансового року та позачергові Збори (у випадку їх скликання) можуть бути проведені дистанційно;

– Збори, скликані до набрання чинності Тимчасовим порядком, можуть бути перенесені та проведені дистанційно, якщо наглядова рада прийняла відповідне рішення до дати Зборів, що підлягають перенесенню, та під час дії Карантину COVID-19, а дата проведення перенесених Зборів призначена не раніше ніж через 35 днів;

– перші дистанційні Збори не можуть бути проведені раніше, ніж 27 травня 2020 року;

– для проведення дистанційних Зборів необхідно, щоб ініціатор Зборів уклав із Національним депозитарієм України (НДУ) договір про надання послуг із дистанційного проведення Зборів;

– акціонер бере участь у Зборах шляхом направлення бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах;

– депозитарні установи надсилають бюлетені та інші документи до НДУ, який консолідує отриману інформацію та надсилає її ініціатору Зборів для встановлення кворуму, реєстрації, підрахунку голосів та документального оформлення Зборів.

Подібні правила скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників встановлено і для корпоративних інвестиційних фондів.

Авторы: Vadym Samoilenko, Oles Kvyat

Источник: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d9a0fefe-6ffc-434c-bd0c-17e30b884b49&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2020-04-27&utm_term=

Читайте также