ДПСУ про документи, які надаються підприємцями контрагентам для уникнення подвійного оподаткування

ГНС Украины напомнила, что субъекты хозяйствования и самозанятые лица, которые начисляют (выплачивают) доход от осуществления предпринимательской деятельности субъектам таковой деятельности, освобождаются от удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при определенных условиях. В упомянутых замечаниях ГНС содержится довольно странная позиция относительно документов, которые должны предоставляться субъектами предпринимательства, в частности, плательщиками единого налога, их контрагентам для избежания двойного налогообложения.

ДПСУ на своєму офіційному сайті нагадала, що під час нарахування (виплати) підприємцю доходу від здійснення ним підприємницької діяльності суб’єкт господарювання чи самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у цієї фізичної особи (п. 177.8 Податкового кодексу України), але за деяких умов.

Для цього підприємцю, який отримує такий дохід, необхідно надати юридичним особам або підприємцям, з якими він має господарські відносини, копію документа, що підтверджує його державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності. Це може бути витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців, у яких зазначаються основні види діяльності. Повинні зазначити, що останнє зауваження податківців виглядає досить дивно, оскільки види діяльності вказуються лише у витягу. У свою чергу, у виписці таких відомостей немає. Водночас на сьогодні з метою неутримання ПДФО підприємцю достатньо надати копію будь-якого документа, який підтверджує його реєстрацію як суб’єкта господарювання — незалежно від того, зазначаються в ньому види діяльності чи ні.

У зв’язку з цим також дивними (хоча і не новими) виглядають міркування податківців щодо підприємців-єдиноподатників: вони зазначають, що з метою уникнення подвійного оподаткування таким підприємцям, окрім зазначених документів, потрібно надати ще й копію Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Источник: http://nibu.factor.ua/ukr/news/news.html?id=7176

Читайте также