Мінсоцполітики: штатний розпис є обов’язковим, розширення назв професії (наприклад, «Бухгалтер-касир») у не передбачених законодавством випадках заборонене

Министерство социальной политики Украины в письме от 25.04.2013 № 336/13/155-13 разъяснило некоторые положения относительно штатного расписания. Особое внимание уделяется определению понятия “штатное расписание” и порядку указания названий должностей (профессий) в штатном расписании.

Міністерство соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) у листі від 25.04.2013 р. № 336/13/155-13 роз’яснило окремі особливості складання штатного розпису та правила зазначення назв посад у ньому.

1. Як відомо, відповідно до ст. 64 Господарського кодексу Українипідприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Водночас Мінсоцполітики звернуло увагу, що чинним законодавством поняття «штатний розпис» не визначене. У зв’язку з цим чиновники із посиланням на юридичний словник* зазначили, що штатний розпис є документом, який установлює для певного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників. При цьому він містить назви посад, чисельність персоналу та оклади за кожною посадою.

Штатні розписи підприємств, установ, організацій, які фінансуються з бюджету, складаються відповідно до типової форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57. Типова форма штатного розпису передбачає графи, де вказуються назви структурних підрозділів і посад, кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки та доплати, фонд заробітної плати за місяць.

Разом з тим, що стосується підприємств госпрозрахункової сфери, то вони використовують типову форму лише як методичний посібник для розробки власної форми штатного розпису.

При цьому чиновники дійшли висновку, що, виходячи з необхідності урегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення й оплату праці, затвердження штатного розпису на підприємстві є обов’язковим, і відсутність останнього слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яку роботодавець може нести адмінвідповідальність відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення.

2. Фахівці Мінсоцполітики також зазначили, що назви посад (професій), які передбачаються у штатному розписі, повинні відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — ДК 003:2010).

Крім того, в листі зазначено, що відповідно до норм ДК 003:2010 не допускається створення розширених назв професій через дефіс або із приведенням уточнень у дужках, окрім передбачених у самому Класифікаторі.

Зокрема, згідно з ДК 003:2010 «Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)» із кодом 2411.2 (професійна група «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», розділ «Професіонали»), «Бухгалтер» із кодом 3433 (професійна група «Бухгалтери та касири-експерти», розділ «Фахівці») та «Касир (на підприємстві, в установі, організації)» з кодом 4211 (професійна група «Касири і білетери», розділ «Технічні службовці») є окремими професіями.

Таким чином, об’єднання двох назв професій «Бухгалтер» і «Касир» є помилкою.

____________________________________

* Юридичний словник / За редакцією В. М. Бабія, Ф. Г. Бурчака, В. М. Корецького, В. В. Цвєткова. — Видання друге, перероблене та доповнене. — 1983 р.

Источник: http://nibu.factor.ua/ukr/news/news.html?id=7663

Читайте также