Визначено порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця

Кабинет Министров Украины принял постановление “Об утверждении Порядка выдачи разрешения на наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у другого работодателя” от 20.05.2013 № 359. Постановление в силу еще не вступило.

Як відомо, відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067діяльність суб’єктів господарювання — роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (без нього згідно з ч. 2 ст. 39 Закону № 5067 така діяльність забороняється). При цьому порядок видачі такого дозволу встановлюється Кабміном.

З метою виконання покладених зобов’язань уряд постановою від 20.05.2013 р. № 359 затвердив Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

Згідно з цим Порядком дозвіл видає Державна служба зайнятості (далі — Служба). При цьому у суб’єкта господарювання, який планує отримати дозвіл на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, у реєстраційній картці, яка підтверджує проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця, як один із основних видів діяльності має бути зазначена діяльність із наймання працівників для застосування їх праці іншим роботодавцем.*

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання — роботодавець (уповноважена ним особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Служби заяву про видачу дозволу, до якої додаються:

— юридичною особою — копія установчого документа, засвідчена в установленому порядку;

— фізичною особою — підприємцем, який є громадянином України, — паспорт громадянина України, іноземцем чи особою без громадянства, — паспортний документ іноземця (особи без громадянства) у разі подання заяви особисто або копія паспорта (паспортного документа іноземця, особи без громадянства) у разі подання заяви через уповноважену особу чи надсилання поштою;

— проект трудового договору, який містить положення щодо можливості виконання працівником роботи в іншого роботодавця та виплати працівникові заробітної плати в розмірі не менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом, і заробітної плати, яку отримує працівник в іншого роботодавця за виконання такої ж роботи;

— копія документа, який підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси суб’єкта господарювання — роботодавця.

Рішення про видачу дозволу (відмову у його видачі) приймається Службою та оформляється наказом протягом 10 робочих днів із дати реєстрації заяви (при цьому видається воно під розписку суб’єктові господарювання — роботодавцю або уповноваженій ним особі).

Постанова від 20.05.2013 р. № 359 набере чинності з дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України про видачу дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця».

_________________________________________

Зауважимо, що у ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» дослівно такий код виду діяльності не зазначений.

Источник: http://nibu.factor.ua/ukr/news/news.html?id=7596

Читайте также