Розвиток протидії BEPS: Україна приєдналась до плану щодо реформування міжнародної системи оподаткування для великого бізнесу

1 липня 2021 року Україна та ще 129 членів Програми розширеного співробітництва з питань протидії BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) приєднались до масштабного плану щодо реформування міжнародної системи оподаткування для великого бізнесу.

План складається з двох блоків (Pillar 1 та Pillar 2) та оновлює основні принципи міжнародної системи оподаткування, яка проіснувала близько 100 років та більше не відповідає потребам сучасної глобалізованої та цифрової економіки. Нові правила стосуються найбільших міжнародних бізнес-груп. Вони повинні забезпечити узгодження підходу урядів різних країн в оподаткуванні великого високотехнологічного бізнесу, що сприятиме підвищенню стабільності податкової системи та зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

Заходи з блоку 1 (Pillar 1) передбачають новий підхід до розподілу прав держав на оподаткування прибутку найбільших міжнародних бізнес-груп (включаючи цифровий бізнес). Кожна держава отримає право на оподаткування прибутку групи, яка продає товари чи послуги у цій державі, незалежно від наявності у групи бізнес-одиниці в країні. Відтак, іноземний бізнес може підлягати оподаткуванню незалежно від наявності класичного постійного представництва.

Заходи з Блоку 2 (Pillar 2) покликані доповнити та удосконалити правила оподаткування іноземних контрольованих компаній, розміщених у юрисдикціях з низькими ефективними ставками оподаткування. Блок 2 також передбачає заходи, які будуть реалізовані через міжнародні податкові конвенції та стосуються оподаткування операцій з резидентами низько-податкових країн.

Основні положення, що стосуються обох блоків, викладені у заяві Inclusive Framework, опублікованій на веб-сторінці ОЕСР. Заява не містить зобов’язань, які були б обов’язкові для країн Inclusive Framework автоматично. Для того щоб нові правила запрацювали, Україні, як і іншим учасникам Inclusive Framework, потрібно буде підписати міжнародні угоди та ухвалити законодавство, яке буде розроблене ОЕСР.

Заплановано, що робоча група Inclusive Framework до жовтня 2021 року розробить детальні правила для імплементації ініціатив Pillar 1 та Pillar 2. Відповідно до заяви, нові правила можуть запрацювати не раніше 2023 року.

Розвиток протидії BEPS: Україна приєдналась до плану щодо реформування міжнародної системи оподаткування для великого бізнесу

Pillar One / Pillar Two: 130 країн приєдналися до нової міжнародної податкової реформи

Євген КУРІЛОВ, головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу контрольованих операцій Управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкового аудиту ДПС України

1 липня 130 країн і юрисдикцій (серед яких і Україна) приєдналися до нового двокомпонентного плану  реформування правил міжнародного оподаткування та забезпечення сплати мультинаціональними підприємствами справедливої частки податків, де б вони не здійснювали свою діяльність.

130 країн і юрисдикцій, на які припадає понад 90 відс. світового ВВП, приєдналися до Заяви, що встановлює новий базис (нову структуру) для здійснення міжнародної податкової реформи. Незначна група з загальної кількості у 139 членів Всеохоплюючої (Інклюзивної) структури (Inclusive Framework’s on BEPS) ще не приєдналася до Заяви. Інші елементи вказаного базису, включаючи план його реалізації, будуть доопрацьовані в жовтні [поточного року].

В рамках цього базису оновлюються ключові елементи міжнародної податкової системи столітньої давності, яка більше не відповідає цілям в умовах глобалізованої і оцифрованої економіки 21 століття.

Двохкомпонентний пакет (The two-pillar package) є результатом переговорів, які координувалися ОЕСР протягом більшої частини останнього десятиліття, – спрямований на забезпечення того, щоб великі мультинаціональні підприємства (МНП/ТНК) платили податки там, де вони здійснюють діяльність і отримують прибуток, додаючи вкрай необхідну впевненість та стабільність міжнародній податковій системі.

Перший компонент (Pillar One) забезпечить більш справедливий розподіл між країнами прибутку та прав оподаткування найбільших мультинаціональних підприємств (МНП/ТНК), включаючи цифрові компанії. Це призведе до перерозподілу деяких прав оподаткування МНП від країн їх походження до ринків, на яких вони ведуть ділову активність (господарську діяльність) та отримують прибуток, незалежно від того, чи є там фізична присутність [таких] фірм.

Другий компонент (Pillar Two) спрямований на обмеження конкуренції в порівнянні з корпоративним податком (податком на прибуток підприємств) за допомогою введення глобальної мінімальної ставки корпоративного податку, яку країни зможуть використовувати для захисту своєї податкової бази.

Двохкомпонентний пакет  забезпечить вкрай необхідну підтримку урядів, яким потрібно зібрати необхідні доходи для відновлення своїх бюджетів та досягнення їх врівноваженості, продовжуючи інвестувати при цьому в основні суспільні послуги, інфраструктуру і заходи, які необхідні для зміцнення та підвищення якості пост-COVIDного відновлення.

Відповідно до Першого компонента очікується, що права на оподаткування більш ніж 100 млрд доларів прибутку щорічно перерозподілятимуться між ринками юрисдикцій. За попередніми оцінками, в рамках Другого компонента глобальний мінімальний корпоративний податок (global minimum corporate income tax) з мінімальною ставкою не менше 15%, буде приносити близько 150 мільярдів доларів додаткових глобальних податкових надходжень щорічно. Також будуть мати місце додаткові переваги в результаті більшої стабілізації міжнародної податкової системи та підвищення податкової впевненості для платників податків та податкових адміністрацій.

«Після багатьох років інтенсивної праці і здійснення переговорів цей історичний пакет забезпечить сплату великими мультинаціональними компаніями справедливої частки податків всюди», – сказав генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн (Mathias Cormann). «Цей пакет не усуває податкову конкуренцію, в повній мірі, але він встановлює узгоджені на багатосторонній основі обмеження. Він також враховує різні інтереси учасників переговорів, в тому числі інтереси малих країн і країн, що розвиваються. В інтересах всіх, щоб ми, як це заплановано, досягли остаточної домовленності між усіма членами Всеохоплюючої (Інклюзивної) структури, далі в цьому році», – сказав пан Корманн.

Учасники переговорів встановили амбітні терміни завершення переговорів. Крайнім терміном для завершення технічних аспектів роботи над двокомпонентним підходом, а також планом його ефективної реалізації в 2023 році,  визначено жовтень 2021 року.


Едуард ГОЛОДНИЦЬКИЙ, адвокат з міжнародного права CEO Firm24

1 июля 130 стран, включая Украину, присоединились к BEPS 2.0 инициативе OECD/G20 и подписались под Statement on a Two-Pillar Solution. В списке множество классических офшоров, как BVI, Ангилья, но пока нет несогласных с минимальным налогом в 15% Кипра и Ирландии.

Pillar One посвящен fairer distribution of profits & taxing rights, предлагая запуск распределения налогов между юрисдикцией продажи и хедофиса ТНК. Для этого будет введен Special purpose nexus rule, позволяющий требовать от транснациональных компаний с глобальным доходом выше 20 ярдов евро и рентабельностью выше 10% налогообложения части прибыли в market jurisdiction (страны, где используются или потребляются товары\услуги конечным клиентом), если ТНК, получит доход от юрисдикции от 1 миллиона евро (а для юрисдикций с ВВП ниже 40 ярдов евро доход до 250 000 евро). Что уже известно?

 • Для определения юрисдикции продажи будет использоваться метод specific facts & circumstances (видимо схожий на презумпции по НДС на цифровые услуги).
 • Финансовые показатели ТНК будут определяться на основе P&L с мелкими корректировками.
 • ТНК смогут переносить убытки периода и устранять двойное налогообложение.
 • Прибыль постоянных представительств в market jurisdiction будет исключаться из базы глобального налога.
 • Pillar One не будет распространяться на добычу ископаемых и регулируемые финансовые услуги.
 • Tax certainty: ТЦ правила “вытянутой руки” будут существенно упрощены, налоговых споров поубавится.
 • Страны отменят свои Digital Service Taxes
 • Многостороннее соглашение по Pillar One будет доступно к подписанию с 2022 и вступит в силу с 2023.

Pillar Two предлагает ввести Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) rules прекратив налоговую конкуренцию между юрисдикциями и установить минимальную ставку налога материнской компании ТНК с оборотом 750+ млн евро по принципам Income Inclusion Rule (требует дополнительно облагать налогом низконалоговые доходы дочерних компаний) и Undertaxed Payment Rule (отрицает вычеты низконалоговых доходов дочки). Что уже известно?

 • На данный момент G7 по инициативе США пришли к компромиссной ставке в 15%.
 • Будет применен принцип substance carve-out для исключения дохода, в размере не менее 5% (первые 5 лет, > 7,5%) от балансовой стоимости материальных активов и заработной платы + minimis exclusion.
 • От GloBE rules освободят компании международного судоходства.

В OECD обещают доработать детали инициативы к октябрю 2021 и принять plan for effective implementation к 2023.

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100025569-rozvitok-protidiyi-beps-ukrayina-priyednalas-do-planu-schodo-reformuvannya-mizhnarodnoyi-sistemi-opodatkuvannya-dlya-velikogo-biznesu

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100025576-pillar-one-pillar-two-130-krayin-priyednalisya-do-novoyi-mizhnarodnoyi-podatkovoyi-reformi

Читайте также