Як інвестувати в нерухомість й отримати посвідку на постійне проживання іноземця в Україні?

В статье раскрывается статус, который удостоверяется свидетельством на постоянное проживание иностранца в Украине (постоянный вид на жительство). Особенное внимание уделяется иностранным инвестициям в недвижимость, причем изучается вопрос о порядке иммиграции в Украину и о порядке получения постоянного вида на жительство. В заключение автор отмечает, что процедура получения постоянного вида на жительство довольно длительная, а также дает иностранным инвесторам свои рекомендации.За останні роки попит серед іноземців на постійне проживання в Україні значно збільшився. Згідно зі статистичними даними за 2018 р., Державна міграційна служба України оформила іноземцям близько 18 825 посвідок на постійне проживання в Україні. Посвідка на постійне проживання є документом, який надає право іноземцям постійно проживати в Україні, мати такий же обсяг прав та обов’язків, які мають громадяни України, окрім тих, які відповідно до закону належать лише
громадянам України. Іноземці, які отримали посвідку на постійне проживання, мають право проживати в Україні без будь-яких обмежень у часі, візовий режим та безвізовий режим (90 днів протягом останніх 180 днів) на них не поширюється, відсутні ліміти на кількість відвідувань України, такі іноземці мають право бути працевлаштованими без отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також мають інші переваги.

Інвестиція в обмін на постійне проживання
Найбільш поширеними підставами для оформлення посвідки на постійне проживання є наявність сімейних/родинних відносин з громадянами України або іншими іммігрантами. Однак дедалі частіше саме іноземні інвестори цікавляться можливістю оформлення постійного проживання в Україні. Закон України «Про імміграцію»
(ст. 4) передбачає, що особам, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше ніж 100 тис. доларів США,
надається дозвіл на імміграцію в межах квоти імміграції, що встановлюється щорічно Кабінетом Міністрів України. Зазвичай квота імміграції для інвесторів встановлена як необмежена. Дозвіл на імміграцію є підставою для отримання посвідки на постійне проживання. Інвестиція має бути здійснена у грошовому вигляді іноземною конвертованою валютою на суму, що еквівалентна не менше ніж 100 тис. доларів США відповідно до офіційного курсу НБУ на дату здійснення інвестиції. Згідно з «Класифікатором іноземних валют та банківських металів», затвердженим постановою Правління НБУ №34 від 04.02.1998 р., конвертованими вважаються валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями, валюти країн-членів Європейського Союзу (долар США, євро, фунт стерлінг, канадський долар, злотий тощо). Оскільки Законом України «Про імміграцію» визначено, що іноземна інвестиція здійснюється в економіку України, то грошові кошти мають бути спрямовані на провадження господарської діяльності та одержання прибутку в Україні. Як іноземець може здійснити іноземну інвестицію? Найоптимальніший варіант — це зареєструвати юридичну особу в Україні (наприклад, у формі товариства з обмеженою відповідальністю) або внести частку до статутного капіталу наявного товариства. Формою інвестування може бути лише іноземна конвертована валюта. Корпоративні права, акції, облігації, майнові права
не вважаються інвестицією в розумінні Закону України «Про імміграцію» та не дають підстав іноземцю отримати посвідку на постійне проживання. За рахунок іноземної інвестиції, внесеної до статутного капіталу компанії, іноземець від імені компанії може придбати будь-яке майно (наприклад, будинок або квартиру), однак власником майна залишатиметься компанія. Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 р., передбачено процедуру внесення іноземної інвестиції. Для здійснення інвестиції нерезиденту-інвестору потрібно відкрити персональний інвестиційний рахунок в українському банку. Потім з рахунку, відкритого за кордоном, необхідно перерахувати конвертовану іноземну валюту в розмірі не менше ніж 100 тис. доларів США на інвестиційний рахунок. Краще перерахувати більше ніж 100 тис. доларів США (наприклад, 101 тис. доларів США), щоб після продажу валюти сума відповідала законодавчо визначеній. Далі нерезидент-інвестор від імені компанії відкриває поточний рахунок в банку, на який перераховується інвестиція на суму не менше ніж 100 тис. доларів США у гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу НБУ на дату здійснення інвестиції. Документом, який підтверджує здійснення інвестиції в економіку України, є довідка, видана відповідним банком, в якій зазначається, що на інвестиційний рахунок іноземця надійшли кошти в сумі не менше ніж 100 тис. доларів США, які перераховано на рахунок компанії як внесок
до статутного капіталу від іноземця. Саме на підставі цієї довідки Державна міграцій на служба України погоджує здійснення іноземцем інвестиції в економіку України, що дає підстави для отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання. Важливо зазначити, що для відкриття персонального інвестиційного рахунку в українському банку іноземець-інвестор має перебувати в Україні на законних підставах та, як правило, особисто звернутися до банку.

Імміграція в Україну
Процедура імміграції в Україну передбачає проходження двох етапів: отримання дозволу на імміграцію та безпосередньо посвідки на постійне проживання. Дозвіл на імміграцію — це рішення, погоджене Державною міграційною службою України, яким іноземцю надається право на імміграцію, тобто на прибуття в Україну в установленому законом порядку на постійне проживання. Дозвіл на імміграцію видається строком на 1 рік, щоб іноземець протягом року мав можливість переїхати в Україну на постійне проживання. Іноземцям-інвесторам дозвіл на імміграцію оформлюється в межах квоти імміграції, встановленої Кабінетом Міністрів України. Наприклад, у 2018 р. квота імміграції для інвесторів була необмеженою. Іноземець, який здійснив інвестицію в економіку України та має визначений законом перелік документів для оформлення дозволу на імміграцію, може подати документи безпосередньо до Державної міграційної служби України. Якщо останній перебуває за межами України — до дипломатичних представництв і консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання. При цьому заяву на оформлення дозволу на імміграцію та документи іноземець-заявник має подавати особисто. У разі наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо)
відповідна заява може надсилатися поштою або за нотаріально посвідченим дорученням заявника подаватися уповноваженою особою. Заяву на отримання дозволу
на імміграцію в інтересах неповнолітніх осіб або осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, подають їхні законні представники. Дозвіл на імміграцію готується протягом 1 року.

Нарешті бажана посвідка
Після того як іноземець-інвестор пройшов процедуру здійснення іноземної інвестиції в економіку України та отримав дозвіл на імміграцію, він має право на отримання того документа, який надає іноземцю право постійно проживати в Україні. Оскільки відтепер посвідка на постійне проживання оформлюється у формі ID-картки (оцифровується фото іноземця та знімаються відбитки пальців), іноземець повинен особисто подавати документи до Державної міграційної служби України.
Іноземець, який оформлював дозвіл на імміграцію через дипломатичні або консульські установи України за кордоном, має право отримати довгострокову (імміграційну) візу, а саме дозвіл на в’їзд в Україну на постійне місце проживання, та протягом 5 робочих днів подати документи для оформлення посвідки на постійне проживання в Україні. Посвідка на постійне проживання оформлюється іноземцям та особам без громадянства незалежно від віку та видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів. Варто пам’ятати, що раніше посвідка на постійне проживання оформлювалася безстроково, а з прийняттям постанови КМУ «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання» від 25.04.2018 р. №321 посвідка на постійне проживання видається у формі ID-картки строком на 10 років. Тобто відтепер кожні 10 років іноземцям необхідно проходити процедуру обміну посвідки на постій не проживання.

Як краще?
Процедура оформлення посвідки на постійне проживання в Україні є достатньо довготривалою, адже дозвіл на імміграцію оформлюється протягом 1 року. Враховуючи, що іноземець, який подає документи для отримання посвідки на постійне проживання, повинен перебувати в Україні на законних підставах, найдоцільнішим буде паралельно оформити йому посвідку на тимчасове проживання. Для цього іноземець-інвестор реєструє юридичну особу в Україні та отримує дозвіл на працевлаштування строком на 3 роки як засновник/учасник компанії. Саме на підставі дозволу на праце влаштування такий іноземець має право оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні також на 3 роки. Одночасно з процедурою оформлення посвідки на тимчасове проживання готуються документи для отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання. Для іноземців-інвесторів, які бажають зв’язати своє життя з Україною, можливість отримання посвідки на постійне проживання в Україні є надзвичайно привабливою. З одного боку, вони мають право вести бізнес в Україні, інвестувати в економіку України, придбавати та відчужувати нерухомість, а з іншого — постійно проживати в Україні на законних підставах.

Автор: Вероніка ГРЕЩЕНКО

Источник: Юридична Газета. – 2019. – №

Читайте также