Викладено у новій редакції порядок видачі дозволів, необхідних для здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

Министерством инфраструктуры Украины принят приказ “О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Украины от 20 августа 2004 года № 757” от 19.04.2013 № 239. Изменены (изложены в новой редакции) Порядок оформления, выдачи, использования, учета и отчетности относительно разрешений Европейской Конференции Министров Транспорта (ЕКМТ) на перевозку грузов автомобильным транспортом между странами – членами ЕКМТ, который отныне будет называться следующим образом: “Порядок проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской Конференции Министров Транспорта”, а также Порядок оформления и выдачи разрешений на поездку по территориям иностранных государств при выполнении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом в международном сообщении, их обмена и учета.
З метою упорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів, необхідних для здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, Міністерство інфраструктури України наказом від 19.04.2013 р. № 239 виклало у новій редакції:

— Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 757 (далі — Порядок);

— Порядок оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами — членами ЄКМТ, затвердженийнаказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 757.

Новою редакцією Порядку, зокрема, передбачено, що перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав або транзитом через їхні території здійснюється автомобільними перевізниками згідно з вимогами міжнародних договорів України та на підставі належним чином оформлених відповідних дозволів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом між пунктами, розташованими на території іноземної держави, заборонене, якщо на це не отриманий відповідний дозвіл компетентного органу іноземної держави згідно з вимогами міжнародних договорів України.

Бланки дозволів є номерними бланками та не є документами суворої звітності.

Оформлення і видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів.

Для оформлення та видачі дозволу автомобільний перевізник або уповноважена ним особа (далі — уповноважена особа) при усному зверненні та поданні письмової заявипред’являє документ, який посвідчує особу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні дозволи оформлюються та видаються уповноваженій особі на підставі усного звернення або письмової заяви при пред’явленні документів, перелічених у п. 3.3. Порядку.

Для отримання дозволу уповноважена особа звертається не пізніше ніж за 5 робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів.

Автомобільний перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки.

Наказ від 19.04.2013 р. № 239 набере чинності з дня офіційного опублікування. На день підготовки замітки цей нормативний акт офіційно ще не опублікований.

Источник: http://nibu.factor.ua/ukr/news/news.html?id=7604

Читайте также